VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dcpic.sty – Làm biểu đồ phức tạp

Posted by nhdien on 14/11/2011

Gói lệnh nhằm mục đích vẽ sơ đồ phong phú hơn như các đường chéo và vòng.
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/diagrams/dcpic/
Tác giả là Pedro Quaresma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: