VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đánh dấu bài toán khó

Posted by nhdien on 30/10/2011

Có bạn hỏi khi làm danh sách các bài tập đánh dấu * hoặc phân loại bài tập theo độ khó a, b, c thì làm thế nào?

Như các bạn đã biết danh sách các bài tập trong một chương sách hoặc bài đều dùng gói lệnh answers.sty các bạn xem lại gói lệnh này. Muốn có môi trường đánh dấu bài toán khó làm như sau:
1. Khai báo ở phần đầu
\usepackage{answers}
\usepackage{titledot}
\newtheorem{baitapc}{Bài tập}[chapter]
\newtheorem{baitaps}[baitapc]{Bài tập}

\newenvironment{baitap}{\begin{baitapc}\normalfont\hspace{-0.2cm}         \textbf{.}}{\end{baitapc}}
\newenvironment{baitap*}{\begin{baitaps}\normalfont\hspace{-0.2cm}\textbf{*.}}{\end{baitaps}}

\Newassociation{loigiai}{Soln}{test}
\Newassociation{loigiai*}{Solns}{test}

\renewcommand{\Solnlabel}[1]{\emph{Lời giải } #1.}
\renewcommand{\Solnslabel}[1]{\emph{Lời giải }#1*.}

2. Phần thân chương trình bình thường
\Opensolutionfile{test}[ans2]{Lời giải}

A. Câu hỏi không sao đánh dấu
\begin{baitap}
Một bài tập với lời giải.
\begin{loigiai}
Đây là một bài giải.
\relax{}
\end{loigiai}
\end{baitap}

B. Bài tập có đánh dấu * (bài tập khó)
\begin{baitap*}
Một bài tập với lời giải.
\begin{loigiai*}
Đây là một bài giải.
\relax{}
\end{loigiai*}
\end{baitap*}

C. Cuối cùng là đóng tệp và in ra các câu trả lời
\Closesolutionfile{test}
\Readsolutionfile{test}
3. Kết quả

4. Có thể làm các môi trường tương tự cho a, b, c để phân loại bài toán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: