VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Menu:Execute biên dịch LaTeX dễ dàng hơn

Posted by nhdien on 27/10/2011

Rất nhiều bạn hỏi về biên dịch sang DVI và PDF từ một tệp nguồn. Đa số từ tệp TeX chỉ biên dịch ra hai loại định dạng này và những chương trình trợ giúp cũng có hai chương trình khác nhau hoặc 1 chương trình với 2 tùy chọn. Vì vậy Menu mới là phải chọn định dạng đầu ra một lần trước
execute–>Output File Format (DVI/PDF)
khi có dấu check là mặc định dịch ra DVI, còn không có thì dịch qua PDF.

Sau đó là cùng chức năng nhưng đầu ra sẽ theo định chọn trên như
execute–>Texify:TeX=>(DVI/PDF)
…….
Kể cả biên dịch theo tổ hợp;
Kể cả biên dịch theo lựa chọn văn bản,….
Còn rất nhiều chương trình chỉ dịch qua PDF thì vẫn như cũ.

Ngoài ra biên dịch trong cửa sổ dưới thì chọn vào
execute–>Run Output Window
Tuy rằng dịch tổ hợp thì chỉ có trong cửa sổ, còn dịch theo cửa sổ DOS (màu đen) vẫn tốt và nhanh, nhược điểm là không nhảy về vị trí bị lỗi. Nếu văn bản chỉ có 1 tệp thì dịch dưới cửa sổ đê nó nhảy về vị trí lỗi rất chính xác.

Còn dịch theo dự án hay không vẫn như cũ như  tệp chính kèm theo nhiều tệp như một cuốn sách bạn có thể đặt lại bằng Menu tương tác. Còn dịch theo tệp mở thì tệp đang soạn thảo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: