VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Menu:LaTeX sửa đổi mở cho người dùng

Posted by nhdien on 26/10/2011

Menu:LaTeX được liệt kê chức năng theo thứ tự cấu trúc của một tệp LaTeX như:

1. Format Document : Gồm các lệnh phần đầu của 1 tệp, những người có khả năng có thể thêm lệnh vào danh sách trong một tệp.
2. Section Commands: Lệnh chính đoạn và chương;
3. LaTeX Environments: Các lệnh về môi trường văn bản
……..
Vertical spaces: Lệnh dọc văn bản
Horizontal Spaces: Lênh khoảng theo chiều ngang
….
Nhiều chức lăng liệt kê lệnh đều có thể thêm vào dành cho người dùng.
Có thể mở tệp chứa danh sách ở thư mục
*Tools trong cửa sổ dự án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: