VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sửa lại các macro viết tắt

Posted by nhdien on 23/10/2011

Phiên bản trước chưa có phần sử lại các macro viết tắt. Tôi đã xem lại toàn bộ quá trình và mở ra hai chức năng sửa lại các macro viết tắt bằng cách mở các tệp chưa macro để sửa.
Macro–>Modify Abbreviation
Macro–>Modify Block Abbreviation
Nghĩa là ta có thể lập macro viết tắt trực tiếp chẳng qua giao diện cũng được. Chú ý gữi định dạng của các tệp Macro là được.

Những tệp macro này cũng có thể lấy ra trong thư mục hình cây của cửa sổ dự án và bạn có thể mở trực tiếp và sửa nó ngay được các macro này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: