VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Các cách bôi đen chọn văn bản

Posted by nhdien on 21/10/2011

Văn bản được chọn thường dùng chuột bấm phím trái chuột, dữ nó và đồng thời kéo đi theo dòng hoặc theo cột. Tạo ra vệt đen đến vị trí dừng, cho nên thường gọi là “bôi đen văn bản”.

I. Mục đích chọn văn bản
Trong soạn thảo bôi đen văn bản rất quan trọng vì có thể cắt dán các văn bản đó đi nơi khác hoặc chuyển qua tệp khác, hoặc nhớ tạm thời vào bộ nhớ trong. Trong VieTeX còn sử dụng nhiều hơn nữa sau khi bôi đen còn có thể dùng:
1. Biên dịch LaTeX đoạn văn bản đó;
2. Làm các nội dung viết tắt;
3. Gắn vào đầu và cuối đoạn đó một số ký ký tự như dùng [Alt]+$ có $ bao quanh, hoặc
các macro có [Alt]+… Hoặc [Ctrl]+… đều có thể bao quanh văn bản bao quanh,…
4.Tra cứu cụm từ trong từ điển Toán học, Lệnh LaTeX,….
5. Phục vụ tìm kiếm các dạng khác nhau,…
II. Cách chọn văn bản cơ bản
Trong VieTeX thiết kế nhiều khả năng chọn văn bản ngoài dùng chuột kéo thả. Ta có thể liệt kê trong Menu [Edit]

Edit–>Select All Chọn tất cả văn bản.
Edit–>Select Word  Chọn một từ, có thể nháy đúp tại từ đó hiệu quả cũng như vậy.
Edit–>Select Paragraph Chọn một đoạn được xác định giữa hai dòng trắng khi soạn thảo.
Edit–>Select Braces Chọn trong các dấu ngoặc đối xứng như tron \verb!{…}!, […],…Đặt con trỏ nhấp nháy bên trong các dấu ngoặc thì chức năng này mới sang lên
Edit–>Select To Next Find  Đây là chức năng mới có từ phiên bản VieTeX 3.0 Khi đã có phần tử tìm rồi (hoặc vừa tìm) thì ta có thể bôi đen văn bản từ vị trí con trỏ đến vị trí từ gần tìm.
Edit–>Select To Previous Find Giống như trên chỉ có bôi đen từ vị trí con trỏ ngược lại tới từ đã tìm rồi. Khi chư có từ cần tìm thì chức năng này chưa sáng lên.
III. Đánh dấu rồi chọn văn bản
1. Đạnh dấu vị trị
Mark–>Memorise Console Position
Sau đó ta chuyển vị trí con trỏ đến vị trí khác rồi chọn đến chỗ đánh dấu đó. Thao tác này ứng dụng rất nhiều khi soạn thảo.
Ngoài ra ta còn trở lại vị trí đã đánh dấu dù ở bất kỳ đâu khi soạn thảo.
2. Khi đã có văn bạn chọn, ta có thể nhớ khối văn bản chọn đó, lần sau lại trở về nó đều được
Mark–>Memorise Selection
Sau đó đi bất cứ đâu và trả lại bôi đen đó bằng
Mark–>Restore Selection
IV. Chọn văn bản khối chữ nhật
1. Dữ con trỏ nhấp nhay tới vị trí đỉnh hình vuông phía trên bên trái giữ phím [Alt] và nhấn giữ phím trái chuột, đồng thời kéo lên hoặc rộng ra cho cách bối đen đến góc dưới phải của hình chữ nhật

Cách sao chép  bình thường và khi dán ra phải dành chỗ cho hình chữ nhật này.
2. Có thể chọn hình chữ nhật bằng cách đánh dấu đỉnh bên trái phía trên
Block–>Begin Select Rectangle
Sau đó chọn vị trị đỉnh dưới bên phải bằng
Block–>End Select Rectangle
Hình chữ nhật được chọn sẽ hiện ra.

Còn một số cách chọn khác như nháy đúp chuột vào từ, vào đoạn hoặc nháy vào lề bên cạnh chọn dòng,…. Rất giống các kiểu chọn trong Windows còn dữ được.

Rất nhiều ứng dụng sử dụng khối văn bản chọn, bạn có thể thực hiện ở Menu[Mark], khi có văn bản chọn các chức năng đó mới sáng lên và có tác dụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: