VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chuyển đổi ký tự cuối dòng

Posted by nhdien on 19/10/2011

Ký tự xuống dòng là ký tự điều khiển không nhìn thấy, trong VieTeX bạn vào đánh dấu.
Options–>Show line ending

Thì ký tự xuống dòng trong ô đen hiện ra:

Mỗi hệ điều hành lấy lệnh xuông dòng khác nhau:
1. Định dạng của Windows là [CR][LF]
2. Định dạng của Unix là [LF]
3. Định dạng của Mac là [CR]
Chức năng chuyển đổi các ký tự này để khi đọc các môi trường thích hợp là cần thiết, tuy rằng VieTeX thì đọc loại nào cũng xuống dòng. Khi áp dụng
File–>EOL Conversion–>Unix Format (LF)
Thì ta có ngay kết quả

Khi chuyển đổi xong ghi lại và sử dụng trong các hệ điều hành thích hợp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: