VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dấu không cho ngắt dòng

Posted by nhdien on 17/10/2011

Trang TeX có 13 ký tự đặc biệt dùng làm lệnh. 13 ký tự này tuy là lệnh nhưng không có \ phía trước như $ khởi đầu và kết thúc môi trường Toán, { mở một nhóm mới, } kết thúc một nhóm, % lệnh chú thích trên một dòng,…

Đặc biệt chú ý lệnh không cho ngắt dòng tại dấu trắng ~. Theo nguyên tắc khi sắp chữ TeX ưu tiên ngắt dòng tại chỗ có dẫu trắng giữa hai từ. Bỏ ưu tiên hoặc là cố định không cho ngắt tại dấu trắng đó ta đưa vào dấu ~ vẫn đảm bào có dấu trắng mà không ngắt tại đó. Ứng dụng cho các trường hợp sau:
1.Tên riêng của người và vật tránh khi xuống dòng một cách vô lý. Ví dụ nếu “Hà Nội” mà ở cuối dòng thì có khả năng Hà trên một dòng, còn Nội xuống dòng vô lý. Ta chỉ cần thêm “Hà~Nội” thì không bao giờ tách 2 chữ này ra được.
2.Những tên viết tắt như D. Knuth thì nên gõ vào D.~Knuth,…
3. Chủ động không cho ngắt những danh từ gồm hai chữ gép lại phải đi liền nhau, như “Hạnh~phúc”
Vì lý do trên VieTeX 3.0 có chức năng đưa ký tự này:
1. Bôi đen cụm từ có ký tự trắng không cho ngắt.
2. Dùng Menu:
Insert–>Insert nobreak ~  thì ký tự trắng thêm ký tự ~ như hình

Có thể dùng Menu tương tác bằng cách bấm phím phải chuột và chọn chức năng này:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: