VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

kbordermatrix.sty – đường kẻ đứng và ngang trong ma trận

Posted by nhdien on 24/09/2011

Gói lệnh thể hiện đường kẻ đứng và ngang trong matrận, có tại địa chỉ
http://www.hss.caltech.edu/~kcb/LaTeX.shtml
Tác giả của gói lệnh là K. Border.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: