VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

askinclude.sty – tương tác đưa tệp vào nội dung văn bản

Posted by nhdien on 21/09/2011

Giới thiệu gói lệnh
Gói lệnh đưa các trang do ta lựa chọn để in ra hoặc ra tệp, có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/oberdiek/
Tác giả của gói lệnh là Pablo A. Straub. Đã được Heiko Oberdiek sửa và củng cố thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: