VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

pagesel.sty – lựa chọn trang để đưa ra

Posted by nhdien on 18/09/2011

1. Giới thiệu gói lệnh
Gói lệnh đưa các trang do ta lựa chọn để in ra hoặc ra tệp, có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/oberdiek/
Tác giả của gói lệnh là Heiko Oberdiek.
2. Cách sử dụng
1. Dùng gói lệnh có tùy chọn
\usepackage[<tùy chọn>]{pagesel}
Nếu không có tùy chọn thì gói lệnh đưa ra tất cả các trang bình thường.
2. Gán [<tùy chọn>] sau đây:
[odd] Chỉ đưa ra trang lẻ.
[even] chỉ đưa ra trang chẵn.
[n-m] Đưa ra từ trang n đến trang m.
[-n] Đưa ra từ đầu đến trang n.
[n-] Đưa ra từ trang n đến hết văn bản
[-]  Đưa ra tất cả các trang (ít dùng)
[s] Đưa ra trang đơn.

Ví dụ:
Tùy chọn  Trang đưa ra
[1, 4, 9] ->1, 4, và 9
[7-10, 3] ->3, 7, 8, 9, và 10
[odd, 3-6] ->3, và 5
[-4, 3, even, 7-8] ->2, 4, và 8

3. Tùy chọn có ghi vào tệp hay
[nofiles] Không ghi ra tệp trung gian.
[nonofiles/files] Ghi ra tệp trung gian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: