VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tệp hướng dẫn sử dụng VieTeX

Posted by nhdien on 27/08/2011

1. Một số bạn khó lấy tệp hướng dẫn, tôi để lại chỗ khác, nếu các bạn thấy lấy về khó khăn thì xem lại đường truyền Internet của mình.
Hướng dẫn sử dụng VieTeX 2.9
Hướng dẫn sử dụng VieTeX 3.0
2. Bản mới 3.0 có thay đổi tương ứng với chương trình, tuy vậy không nhiều lắm.
3. Các bạn sử dụng đến đâu xem chức năng đến đó, chẳng cần đọc hết lượt làm gì nhiều, xem lướt qua trước là được.
Chúc các bạn may mắn.

One Response to “Tệp hướng dẫn sử dụng VieTeX”

  1. e cảm ơn thầy rất nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: