VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Xem hướng dẫn gói lệnh đã cài đặt trong MiKTeX

Posted by nhdien on 21/07/2011

Phiên bản VieTeX 2.9 đã xem được hướng dẫn MiKTeX, hướng dẫn LaTeX và 2 chức năng dẫn  đến các thư mục tài liệu của MiKTeX và gói lệnh trong Menu:Help.

Phiên bản mới nhờ vào chương trình mthelp, VieTeX đã liên kết xem trực tiếp các hướng dẫn này dù MiKTeX có cài đặt ở đâu.
1. Hình sau chỉ ra chức năng mới

với tùy chọn ta có thể xem các tệp hướng dẫn đó ở đâu.
2. Khi không có tùy chọn và chỉ có một tệp hướng dẫn gói lệnh dù là đuôi gì như pdf, dvi, chm,… đều mở ra cho ta tham khảo ngay

3. Rất nhiều hướng dẫn khác không phải gói lệnh cũng xem được ngay

4. Giao diện còn lấy ngay tên gói lệnh trong ví dụ như trong
\usepackage{multicol}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: