VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chuyển đổi dạng ảnh trong VieTeX

Posted by nhdien on 01/07/2011

Như ta đã biết muốn đưa ảnh vào văn bản LaTeX có mẫu lệnh với tệp ảnh của các chương trình chuyên về ảnh. Nhưng biên dịch được có hai khả năng phụ thuộc vào đầu ra khi biên dich:

1. Với đầu ra là DVI thì chỉ những ảnh *.eps, *.bmp, *.ps mới biên dịch được.
2. Còn lại đa số như *.jpg, *.png, *.pdf, *.tiff,… dùng cho đầu ra PDF.
Nhưng vì nhiều lý do ta chỉ có một loại ảnh ví dụ eps, lại muốn dịch đầu ra PDF thì tốt nhất là chuyển các ảnh đó sang dạng ta có thể dịch được.
Các phiên bản trước đã có, nhưng dịch qua tệp *.bat không chính xác và chọn đầu ra. Phiên bản mới dựa trên một giao diện để thực hiện các chuyển đổi nhằm mục đích trên, nhưng còn một số lý do khác:
– Tac ó thể có các tệp văn bản lấy từ Internet nhưng chỉ có đuôi *.dvi hoặc *.ps thì ta có chức năng mới này lấy các tệp này chuyển đổi sang PS hoặc PDF.
– Ngoài ra các một số loại ảnh khác kể cả ảnh *.pdf sang ảnh *.ps,….


– Các chương trình này đều lấy từ MiKTeX

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: