VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Từ điển trong VieTeX (II)

Posted by nhdien on 22/06/2011

Trong khi đọc và soạn văn bản ta thường muốn tra lại các từ cho chính xác, nhất là các từ thuộc về một chuyên ngành nào đó. Tốt nhất là tra trong một bộ từ điển chuyên nghiệp nào đó, ở đây tôi chỉ có tham vọng cung cấp những từ điển cơ bản nhất, nhưng người dùng có thể tự lập từ điển học tham gia vào từ điển đã có.
Hiện tại từ điển trên máy tính có rất nhiều, kể cả có phí và miễn phí rất phong phú, rất ít khi ta phải tra từ điển bằng giấy nữa.Tôi thích nhất bộ từ điển mới đây miễn phí đó là Lingoes 2.7.1 biểu tượng là con vẹt. Bộ từ điển này rất phong phú, cài đặt dễ dàng, rất tiếc máy Vista của tôi không cài được một số chương trình đọc.

Từ điển trước đây tôi dùng là Từ điển Lạc Việt, vì không mua nên bản rất cũ và khá lớn. Bộ miễn phí MultiDictionary 9.0 của tác giả Huy Biên rất hay, đặc biệt 3 từ điển có thể hiện một lúc, nhưng từ điển còn thô nhiều từ lặp lại đến 3 lần trong danh sách từ. Bộ này không thể so sánh với con Vẹt ở trên được, người Việt Nam nên tham khảo bộ từ điển này.
Thiết lập dữ liệu từ điển:
Từ điển là một dữ liệu lớn, tôi sử dụng các dữ liệu của người đi trước hoặc tự thiết lập. Mục đích nhằm soạn văn bản chính xác và tốt nhất, tôi đã đưa vào các từ điển:
1. Từ điển Lệnh LaTeX, gồm các lệnh, môi trường, … của TeX có giải thích và ví dụ ngay sau đó.
2. Từ điển mẫu câu, dữ liệu mẫu câu Anh-Việt cho Toán đã có trong các bản trước, bây giờ chỉ thiết lập cách tra thuận tiện nhất.
3. Từ điển Toán học Anh Việt, phần lớn lấy trong bộ 17000 từ của tập thể các GS Toán-Lý có từ năm 1976, tôi xem xét lại kỹ hơn và các chữ viết tắt được thay thế bằng nguyên bản.
4. Từ điển Tin học Anh Việt, trên cơ sở bộ dữ liệu của eChip và định dạng lại cho phù hợp.
và các từ điển lớn tôi sẽ nói tới trong bài sau.
Cách tra từ điển trong VieTeX:
Có 2 cách tra hiện tại (có thể sau này tôi thêm cách tra theo danh sách như các từ điển hiện hành).
1. Bôi đen từ rồi nhấn F1 hoặc nhấn F1 chương trình sẽ lấy từ gần con trỏ nhất để tra từ điển được đánh dấu

– Vẫn thao tác trên, vẫn từ ấy ta có thể tra các từ điển khác nhau bằng cách lật, đánh dấu từ điển cần tra, ví dụ tôi đã lật sang từ điển Toán học Anh Việt cùng tra từ “sử dụng”, tôi có làm 1 nút lật từ điển cho nhanh như hình sau:

– Kiểu từ điển này có thể tra cả từ tiếng Anh, hoặc tiếng Việt một lúc, liệt kê tất cả các mẫu đã có.
– Tra kiểu liệt kê này có: Mẫu câu, Từ điển Toán Anh Việt, Từ điển Tin, Từ điển người dùng. Còn lại các từ điển khác tra theo một từ như:

2. Tra trong tệp từ điển. Kiểu này có thể tra từ điển không có trên Menu.
users–>Find Dictionary File
và chọn từ điển, gõ vào từ gần tìm như ví dụ

– Có nút có thể mở từ điển để thêm vào dữ liệu.
– Danh sách từ điển được tự động lập khi mở nên có thể thêm các từ điển vào thư mục
~\dic\dictionary\


Hoàn thiện từ điển và từ điển người dùng:
Để có từ điển tốt phải tốn rất nhiều công thu thập và định dạng theo một khuôn nào đó, ví dụ từ điển LaTeX mất nhiều thời gian mới thu thập đủ, ít nhất cũng có như trong sách của tôi đã.
Người dùng có thể lập ra từ điển và tùy chọn 1 trong cách tra ở trên.
Nếu bạn nào có ý tưởng mới hãy gửi cho tôi để hoàn thiện hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: