VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Từ điển trong VieTeX (I)

Posted by nhdien on 21/06/2011

Từ điển được xây dựng thành 3 khối, khá nhiều công việc:
1. Từ điển kiểm tra chính tả (đã có trong phiên bản cũ)
2. Từ điển tra cứu chuyên ngành Toán – Tin – LaTeX (mới thiết lập)
3. Tra từ trong các từ điển lớn (thử nghiệm về từ điển)

Bài này tôi nói về phần thứ nhất. Tôi được đọc nhiều luận án của sinh viên và cao học, rất tiếc những lỗi chính tả, đánh sai một hai chữ quá nhiều. Nếu bạn dùng VieTeX thì có chức năng khiểm tra chính tả, những từ viết sai sẽ được sóng đỏ đánh dấu ở dưới. Nhất là các bạn dùng tiếng Anh có thông tin lại cho tôi là chạy rất tốt, đỡ được nhiều sai sót.
Nút nhấn xuống có chữ ABC là đang kiểm tra chính tả, nhưng phải có từ điển nạp vào, tôi không để mặc định mà các bạn nạp vào một lần hoặc nhiều lần theo cách sau đây:
1. Options–>configuration và chọn Spell check

– Bạn chọn loại từ điển rồi nhấn nút [Load], nếu muốn lần sau chạy hãy check vào nút bên cạnh.
– Rất nhiều từ chuyên ngành không có trong từ điển sẽ đánh dấu có lỗi, bạn kiểm tra lại cẩn thận.
– Muốn đưa từ vào từ điển để không bị đánh dấu, bôi đen từ đó rồi thêm bộ nhớ hoặc vào sổ từ điển của bạn như hình.

– Muốn không kiểm tra nhấn nút ABC hoặc vào giao diện nạp để loại hẳn từ điển.
2. Bạn nên nạp 2 từ điển một lúc cả tiếng Anh và Việt vì TeX dùng lệnh tiếng Anh, nội dung lại tiếng Việt.
Nội dung này đã có trong hướng dẫn sử dụng bản VieTeX 2.9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: