VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chức năng mới của thay thế của VieTeX 3.0

Posted by nhdien on 20/06/2011

Do công việc tôi thêm vào chức năng mới thay thế để làm nhanh hơn. Bắt đầu là chức năng khi ta bôi đen một từ, rồi Alt+F3 ghi từ đó như từ tìm kiếm và sau đó nhấn F3 tìm kiếm ngay chứ không phải mở giao diện tìm kiếm mất thời gian (đã có trong phiên bản hiện hành). Tương tự như vậy ta có chức năng
1. Bôi đen từ
2. Search –>Select Replacement (Ctrl+Alt+J) ghi từ thay thế
3.  Search –>Replace Next (Ctrl+W) thay thế
Thì từ cần tìm thay thế được thay bằng từ vừa chọn trên.
Khi dùng giao diện thay thế vẫn có giá trị trong chức năng tắt này. Chỉ chú ý khi thay từ cần tìm bằng Alt+F3 rồi mới thực hiện thay từ thay thế ngay Ctrl+Alt+J lúc đó chức năng tắt có giá trị.
Bạn thử xem hình ảnh và góp ý cho tôi, cám ơn.

One Response to “Chức năng mới của thay thế của VieTeX 3.0”

  1. Nguyen Van An said

    Chúc mừng thầy đã có phiên bản mới. Nhưng nếu dùng Ctrl + R hoặc Ctral + F để hiện giao diện bảng tìm kiếm và thay thế giống nhiều phần mềm khác có lẽ tiện hơn. Người sử dụng bớt phải thuộc thêm một phím tắt.
    Trả lời
    Tôi cũng cố gắng giữ phím tắt giông MS word, không biết bây giờ họ đổi ra sao. Ctrl+F đúng rồi, còn Ctrl+R thì tôi không thấy họ dùng Ctrl+H thay thế, nên tôi giữ như vậy. Tôi đã tính khả năng các phím tắt dùng nhiều vào chức năng nào ví như F3 chẳng hạn, hay F4 biên dịch, F5 cung biên dịch LaTeX,…cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: