VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh cmbright.sty bộ phông và ký hiệu không chân

Posted by nhdien on 08/06/2011

Gói lệnh với phông văn bản không chân. Gói lệnh này có thể chạy cùng với gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{cmbright}
http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/cmbright/
Tác giả là Walter Schmidt. Gói lệnh đã có trong MiKTeX, nên cài đặt từ chương trình quản lý gói lệnh.Đã có định dạng tiếng Việt với phông này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: