VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh fouriernc.sty – phông chữ cho tài liệu học sinh

Posted by nhdien on 31/05/2011

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn. Gói lệnh này có thể chạy cùng với gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \verb!\usepackage{fouriernc}!
http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/fouriernc/
Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong MiKTeX.Tác giả là Michel Bovani. Phông cho tiếng Việt gói này cũng tuyệt vời.

One Response to “Gói lệnh fouriernc.sty – phông chữ cho tài liệu học sinh”

  1. ntnhanspt02 said

    Thầy ơi!
    Khi em sử dụng gói \usepackage{fouriernc}, rất tiện lợi khi viết kí hiệu cung lượng giác AB (đẹp), tuy nhiên font chữ cũng bị đổi theo (đậm và xấu hơn). Cho em hỏi làm cách nào khi xài gói này mà font chữ vẫn giữ nguyên mặc định như khi chưa xài gói này.
    Trả lời
    Khi làm gói phông người ta đã tính đồng bộ rồi nên thay cũng khó. Dù vậy bạn có thể định nghĩa phông riêng theo \font hoặc \newfont thực ra là các phông cũ mà bạn thích, vì vậy bạn phải biết tên phông, cách định nghĩa phông mới ra sao và áp dụng nó thế nào tại vị trí bạn muốn. Còn làm lại toàn bộ thì bằng viết gói lệnh mới nhờ các gói lệnh đã có. Vì thỏa mãn cá nhân và tính riêng biệt bạn tự học và làm lấy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: