VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh fourier.sty – phông ký hiệu toán fourier cho sách phổ thông

Posted by nhdien on 30/05/2011

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn. Gói lệnh này có thể chạy cùng với gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{fourier}
http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/fourier-GUT/

4 Responses to “Gói lệnh fourier.sty – phông ký hiệu toán fourier cho sách phổ thông”

 1. Zduy said

  \documentclass[graybox,envcountsec,sectrefs,vecarrow,envcountretsec]{svmono}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{savesym}
  \usepackage{mathptmx}
  \savesymbol{hbar}
  \usepackage{helvet}
  \usepackage{courier}
  \usepackage{type1cm}
  \usepackage{fourier}
  \usepackage{esvect}
  \begin{document}
  Thế bác Điển nói gì về lỗi này : $\widearc{AB}, \wideOarc{AB}$ ?
  \end{document}

  Fourier package rõ ràng là có mâu thuẫn với vietnam.sty, vì nếu thay bằng \usepackage{vietnam}{babel} thì không báo lỗi, nhưng font thay đổi, và nếu làm thành sách(tôi đang dùng gói viêt sách của Springer) thì cấu trúc căn lề cũng bị thay đổi.
  Nhờ bác chỉ giúp.
  Trả lời
  1. Gói lệnh \usepackage[utf8]{vietnam} không có phông mã T5 tiếng Việt cho gói lệnh \usepackage{fourier}, nên không dùng tiếng Việt được với nó. Hình như phải cài thêm gói lệnh phông mở rộng của Hàn Thế Thành mới dùng được, máy mới của tôi chưa cài nên cũng không dịch được như bài tôi đã đa lên đây.
  2. Nếu anh muốn biết gói lệnh cơ bản nào có trợ giúp T5, nếu soạn trong Vietex thì nhấn nút mở thanh thứ 3 (nút ở hàng thứ 2, nút 3 từ phải qua. Thanh thứ 3 có nút cờ VN nhấn vào đó ra các gói lệnh dùng được.
  \usepackage{lmodern}
  \usepackage{anttor}
  \usepackage{iwona}
  \usepackage{charter}
  \usepackage{newcent}
  \usepackage{bookman}
  \usepackage{chancery}
  \usepackage{courier}
  \usepackage{avant}
  \usepackage{helvet}
  \usepackage{mathptmx}
  \usepackage{mathpazo}
  3. Anh dùng nhiều gói lệnh một lúc không cần thiết, có thể bỏ
  \usepackage{mathptmx}
  \usepackage{helvet}
  \usepackage{courier}
  4. Rất tiếc tôi chưa đưa cho Anh gói lệnh cài dấu của tôi mà chạy với mọi phông không phụ thuộc vào mã nào và bất cứ gói nào cũng dùng được tiếng Việt như dùng tiếng Anh. Tôi đã thử với \usepackage{fourier} không có vấn đề gì.
  5. Anh nên dùng gói \usepackage{fouriernc} đẹp hơn.

 2. Thầy cho em hỏi là sao khi em dùng gói fourier thì bị thông báo lỗi như thế này
  “! LaTeX Error: Command \ECIRCUMFLEX unavailable in encoding T1.”
  Có vẻ những chỗ nào em dùng lệnh \textbf hay \textit đều bị thông báo lỗi như vậy cả.
  Mong nhận được trả lời của thầy.
  Trả lời
  Trong mode toán không dùng được \textbf hay \textit vì chỉ có mã T1, còn tiếng Việt là T5. Đưa đoạn văn bản đó vào \mbox{….}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: