VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh upgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy Lạp đứng

Posted by nhdien on 27/05/2011

Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{upgreeks}
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/was/
Gói lệnh đã có trong MiKTeX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: