VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh textgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy lạp

Posted by nhdien on 26/05/2011

Gói lệnh được thiết kế dành cho chữ cái Hy Lạp không trong môi trường toán. Gói lệnh này có thể chạy cùng với gói lệnh amstex và các gói lệnh chữ Hy Lạp trong môi trường toán. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \verb!\usepackage{textgreek}!
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/textgreek/
Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong MiKTeX, tác giả gói lênh là Leonard Michlmayr .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: