VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tìm hiểu về các font toán miễn phí dùng được với TeX và LaTeX

Posted by nhdien on 25/05/2011

Tôi sẽ đưa một số bài về phông theo gói lệnh. Nhưng để có một cái nhìn tổng quan, có một bài viết từ năm 2006 nguyên bản của Stephen G.  Hartke đã được Thái Phú Khánh Hòa dịch ra tiếng Việt. Tôi đưa nguyên bản lên đây để các ban tham khảo, tài liệu này có tại địa chỉ
http://ctan.tug.org/tex-archive/info/Free_Math_Font_Survey/vn

http://vntex.sourceforge.net/vntexse3.html
Cám ơn người dịch bài này ra tiếng Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: