VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh xhfill.sty dạng đường kẻ theo dòng

Posted by nhdien on 20/05/2011

Gói lệnh này đưa ra một số dạng số trích dẫn. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{xfill}
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/macros/latex/contrib/xhfill/
Tác giả của gói lệnh là Herbert Vo\ss. Tài liệu này chỉ mô tả cách sử dụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: