VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh splitbib.sty – Chia danh sách trích dẫn

Posted by nhdien on 17/05/2011

Gói lệnh này đưa ra một số dạng số trích dẫn có cả số và tên tác giả. Tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/splitbib/
Tác giả của gói lệnh là Nicolas Markey.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: