VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh chapterbib.sty danh sách tham khảo theo chương

Posted by nhdien on 14/05/2011

Bình thường văn bản dùng *.bib và danh sách tham khảo ở cuối sách.
Gói lệnh chapterbib.sty cho ta làm danh sách tham khảo mỗi chương. Điah chỉ của gói lệnh là
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/cite/
Tác giả của gói lệnh là Donald Arseneau. Tài liệu này chỉ mô tả cách sử dụng. Theo các chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: