VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh titleref.sty trích dẫn các tiêu đề

Posted by nhdien on 01/05/2011

Donald Arseneau tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/titleref/
đã có gói lệnh titleref.sty nhằm mục đích khi in ra tra cứu các văn bản của tiêu đề.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: