VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học

Posted by nhdien on 12/01/2011

Hàng năm  chúng  tôi có  tổ chức Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học nhằm trao đổi Khoa học  giữa  NCS, Cao học, Sinh viên và các nhà  khoa học trong lĩnh vực này. Mời các bạn đồng nghiệp cả nước tham gia như  thông  báo  dưới  đây:

 

2 Responses to “Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học”

 1. minh said

  Thầy làm ơn cho em biết trong Tex có ký hiệu của một “cung” tròn không? Em tìm mãi mà không thấy. Nếu không có Thầy có cách gì khác phục chỉ cho em với. Em xin cảm ơn! Chúc Thầy năm mới sức khỏe.
  Trả lời
  \def\cung#1{\buildrel \frown \over{#1}}

 2. minhngvan said

  Thầy làm ơn cho em biết trong Tex có ký hiệu của một “cung” tròn không? Em tìm mãi mà không thấy. Nếu không có Thầy có cách gì khác phục chỉ cho em với. Em xin cảm ơn! Chúc Thầy năm mới sức khỏe.
  Trả lời
  Có gói lệnh làm việc này, tôi quên đâu đó, hãy dùng tạm định nghĩa
  \def\cung#1{\buildrel \frown \over{#1}}
  rồi $\cung{AB}$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: