VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Trợ giúp LaTeX mới

Posted by nhdien on 29/12/2010

Khi các bạn nạp MiKTeX  và VieTeX vào máy là có tất cả tài liệu và công cụ soạn thảo, học tập. Nhiều bạn không thấy tất cả đã có trong tay chỉ còn áp dụng thôi, còn cứ đi hỏi ở đâu?
Bản hướng dẫn dùng LaTeX được cập nhất 2008, bản cũ là năm 2000, tôi sẽ cập nhật kèm theo:

Hướng dẫn sử dụng MiKTeX cũng được 1 chức năng trong Menu để các bạn tham khảo

Ngoài ra còn những chức năng từ VieTeX đến thẳng thư mục về tài liệu hướng dẫn sử dụng các gói lệnh của MiKTeX, bạn có thể tham khảo rất nhiều tài liệu và các gói lệnh khi đã nạp xong,…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: