VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chỉ dẫn trên tên các tệp mở ở VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 17/11/2010

Một cách gợi ý thông tin là khi đưa con trỏ chuột tới đâu thì nó hiện ra chỉ dân hay gợi ý tới đó trong chương trình, ví dụ đưa con trỏ tới các nút sẽ hiện ra dòng chữ của nút đó là gì. Rất nhiều chương trình khi đưa con trỏ tới đầu tệp đang mở thì hiện ra cả đường dẫn của nó. Tuy đơn gian vậy, nhưng đề làm được thì khá khó, tôi muốn từ lâu nhưng nay mới làm được và đó là niềm vui của người làm chương trình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: