VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Các lệnh quan tâm (Favorite commands) trong VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 16/11/2010

Trong VieTeX có rất nhiều chức năng được lưu lại để thực hiện như Reopen, ReOpen Main File, Reopen Folder, … danh sách đã thực hiện lưu trữ lại trên menu. Lần này có chức năng lưu trữ các lệnh mà các bạn lấy vào:
1. Từ các hình ở thư mục trong cửa sổ Project.
2. Có thể thêm vào danh sách lệnh trên văn bản.
3. Danh sách tự động khoảng 30 lệnh bạn thường dùng.

Ngoài ra những lệnh theo khối kiểu clip cũng được tự động lưu và treo trên một chức năng của clip như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: