VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Viết tắt trong VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 14/11/2010

Viết tắt trogn phiên bản cũ là một chức năng nhiều bạn thích. Lần này đã được xem xét lại, các cấu trúc vẫn như cũ nhưng để thực hiện đơn giản hơn rất nhiều và thống nhất 2 loại viết tắt vào một danh sách khi gọi vào và hiện ra. Các chức năng thiết lập vẫn như cũ ngay trên văn bản chọn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: