VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đánh dấu dòng bên lề trong VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 13/11/2010

Đánh dấu dòng có cờ cắm bên lề là một cải tiến mạnh trong phiên bản trước vì có biên dịch, che dòng, sao chép, cắt dán, … theo dòng. Tôi đã xem lại và thêm vào có thể đánh dấu nhiều dòng một lúc và bỏ đi được các dòng có đánh dấu, …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: