VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Fold trong VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 11/11/2010

Tôi đã xem xét chế độ folder (kẹp gấp) khi soạn thảo, ví dụ các môi trường và các chi tiết đoạn. Đã có hướng dẫn sử dụng Fold từ các phiên bản trước. Kỳ này mạnh hơn rất nhiều về kẹp gấp:

1. Văn bản cứ có hai dòng chú thích sau %  thì lập thành một kẹp gấp tự động

2. Một khối văn bản có thể cho vào kẹp gấp bất kỳ

3. Quản lý văn bản có các đoạn và mở từ thư mục tương tác rất dễ và có ngay trên nền văn bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: