VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

BibTeX với VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 02/11/2010

NHững phiên bản trước VieTeX có chức năng liệt kê các \cite{} và \bibitem trong văn bản như


Kỳ này có hẳn một chức năng quản lý tệp bib để đưa tài liệu vào

Tìm kiếm, liệt kê quản lý các chi tiết

Có thể xem thử các định dạng đầu ra của tài liệu tham khảo

Các chức năng lấy tên, lấy khóa, … vào văn bản dễ dàng, cập nhật nội dung tệp bib dễ dàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: