VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phiên bản mới TpX 1.5

Posted by nhdien on 16/10/2010

Phiên bản mới nhiều chức năng được thể hiện ngay trên màn hình. Đây là chương trình miễn phí có thiết kế và các thực hiện với TeX chi tiết. Hiện có giao diện:


Một số vấn đề cần chú ý và nhiều bạn hỏi:
1. Ngoài dùng TeX chương trình còn chuyển trực tiếp ra các định khác.
2. Tiếng Việt trên hình dùng Unicode chưa cho phép nhưng dùng các phông TCVN, sau đó chuyển qua các dịnh dạng hình cố định rồi đưa vào văn bản Unicode đều được.
3. Chương trình có thể đưa thẳng tệp tpx, hoặc chuyển qua TeX, chú ý là chuyển qua có tệp tex và tệp cùng tên pdf, eps vì hình riêng, chữ riêng.
4. Chuyển đổi qua Pdf quá dễ dàng, phiên này sẽ kèm vào VieTeX 2.9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: