VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

arcs.sty gói lệnh dấu cung trên các ký tự

Posted by nhdien on 14/10/2010

Tác giả Gianfranco Boggio –Togna cung cấp một gói lệnh tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/arcs/

Mục đích của gói lệnh là vẽ thêm ký kiệu cung ở trên hoặc ở dưới các ký tự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: