VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tạo Clip trong VieTeX 2.9

Posted by nhdien on 12/10/2010

Từ phiên bản trước đã có các tệp đuôi vie thực hiện các lệnh đưa vào nội dung tệp đó trong văn bản, các tệp này đã được làm các thư mục và có cách mở và thực hiện riêng:

1. Ta đã có các chức năng sau trong cửa sổ project

2. Phiên bản tới phát triển hẳn một hệ thống quản lý các tệp này trong Menu Project như danh sách thực hiện lại, ghi lại trong cây cửa sổ project, …

Dùng Clip để ghi chép lại những đoạn mã hay và có ích, gần giống với viết tắt nhưng cụ thể hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: