VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX 2.9 với Tô mầu lệnh vẽ hình trong Asymptote

Posted by nhdien on 11/10/2010

VieTeX 2.9 tích hợp danh sách lệnh và tô màu, biên dịch tập của chương trình Asymptote, một chương trình vẽ hình bằng lệnh tuyệt vời giống với triết lý của TeX, tất cả đều thực hiện bằng lệnh.
1. Tô màu lệnh tự động khi chuyển qua tệp có đuôi asy, với các mầu thích hợp cho các lệnh vẽ và các biến:

2. Kết hợp biên dịch ra hình ảnh để dùng hoặc kiểm tra mã lệnh, sau đó đưa mã lệnh vào tài liệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: