VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Bài toán thiên văn

Posted by nhdien on 25/06/2010

Mô phỏng các công thức toán học trong thiên văn của  Ngô Thị Hiền, Lê Thị Hiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: