VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Mẫu luận án: Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán

Posted by nhdien on 21/06/2010

Tôi đưa mẫu thứ 3 về luận án để các bạn tùy chọn và sử dụng:
1. Tên luận án : Ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz,
Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán của em Trần Thị Như Hoa do tôi hướng dẫn.

2. Luận án mới được bảo vệ tốt, ngoài nội dung tốt ta có thể tham khảo cách trình bày đầy đủ một luận án đại học.

3. Khung luận án này cũng giống như 2 luận án trước nhưng khác về mặt chi tiết sau:
– Dùng \fontsize{14pt}{18pt}\selectfont để điều khiển độ phóng to nhỏ mà không cần gói lệnh.
– Dùng các tệp ảnh là *.ps tuy các lệnh lấy hình không thay đổi.
– Biên dịch theo TeX–>DVI–>PS–>PDF không phải dịch trực tiếp như 2 luận án cũ. Do khi dịch qua TeX–>DVI xem từ DVI lại bản TeX dễ hơn và từ TeX đến dòng DVI cũng có nút sẵn dễ hơn.
– Có kèm mẫu slide trình chiếu của luận án.

Bạn có thể lấy luận án tại đây
Bạn có thể đọc và lấy tệp PDF tại đây

Mọi ý kiến thắc mắc hãy gửi thư cho tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: