VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Tìm trị riêng và vecto riêng của ma trận

Posted by nhdien on 10/06/2010

Vì là bài tập lớn và nhiệm vụ thì cứ dễ ta làm, nên rất nhiều Sinh viên đã chọn vhủ đề đơn giản nhất.

Đây là một ví dụ bài của em Lê Xuân Đại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: