VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân bằng phương pháp Runghe – Kutta

Posted by nhdien on 09/06/2010

Kiểm tra và học tập thuật toán trong giải tích số rất thích hơp, Thuật toán Runghe – Kutta.

Bài của Cung Vĩnh Nam, Nguyễn Thị Bích Vân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: