VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Kỹ thuật morphing và di động hình trong không gian hai và ba chiều

Posted by nhdien on 07/06/2010

Ứng dụng Maple để giải quyết và mô phỏng rất đa dạng, dưới đây là một khởi đầu rất đơn giản

Bài của em Nguyễn Hữu Vượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: