VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Báo cáo thực thành với maple

Posted by nhdien on 01/06/2010

Lại phương pháp Gauss-Jordan, nhưng với giao diện lập bằng Maple thân thiện hơn.

Bài của 2 em Nguyễn Phượng Hoàng, Ngụy Đình Hậu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: