VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Giải phương trình một ẩn f(x) = 0 bằng phương pháp chia đôi

Posted by nhdien on 31/05/2010

Thử lại các thuật toán của môn giải tích số trên Maple là rất thích hợp và nhanh, còn mở rộng và phát triển thuật toán hơn nữa.

Bài của em Tô Văn Ba chỉ là khởi đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: