VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Khảo sát hàm số bằng maple

Posted by nhdien on 29/05/2010

Chương trình khảo sát hàm số làm cho giáo viên và học sinh có lời giải ngay trong chốc lát. Dùng chương trình kiểm tra kết quả bài làm của mình.

Bài của 2 em Trần Anh Tuấn, Vũ Thanh Hằng nói đến chương trình khảo sát đơn giản các bạn có thể tự phát triển thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: