VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Tính gần đúng tích phân xác định

Posted by nhdien on 26/05/2010

Thời gian này tôi rất bận không viết được gì mới. Nhưng hàng năm tôi có dạy môn tính toán khoa học có một lượng lớn bài tập các em học sinh làm, cám ơn các bạn sinh viên của tôi đã thực hiện tốt các bài tập lớn. Mỗi bài có ý nghĩa và giá trị khác nhau tôi đưa lên đây chia sẻ một số bài cùng các bạn vì thấy mọi người tìm Maple khá nhiều:

Đây là bài của 2 em Doãn Thu Anh, Phạm Thị Quỳnh Ngân

One Response to “Maple: Tính gần đúng tích phân xác định”

  1. phương quang said

    cám ơn các anh chị!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: