VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX và Bibtex

Posted by nhdien on 03/05/2010

Quản lý và trích dẫn tài liệu trong bài báo hoặc sách là một chủ đề quan trong khi làm khoa học. Tôi đã hướng dẫn sử dụng bibtex trong phần hướng dẫn thực hành VieTeX. Để tích hợp quản lý cơ sở tài liệu và sử dụng cơ sở sữ liệu các bài báo cho mình tốt tôi đã tích hợp một số chức năng quản lý gần như một chương trình riêng.
Tôi mới tìm hiểu chương trình Jaref, BibTeXMng và Winshell có quản lý tệp bib, tôi đã học được rất nhiều chức năng các chương trình này, các chương trình này chuyên nghiệp và tách biệt với chương trình soạn thảo. Để kết hợp với các chức năng sử dụng tập bib, tôi đã làm được :
1. Có thể chạy LaTeX từ cở sở trích dẫn hay toàn bộ dự liệu

2. Khi biên dịch xem ngay như

3. Có thể xuất ra từng phần những trích dẫn cần thiết

4. Rất nhiều chức năng quản lý tìm kiếm, trích tên tác giả, tên bài,….
đã được cập nhật,….
5. Vấn đề tập dữ liệu bib rất quan trọng và tôi mới tìm hiểu phiên bản mới của VieTeX có chức năng này để quản lý các bài báo, tên sách và gần như thư viện riêng của các bạn.

One Response to “VieTeX và Bibtex”

  1. lehuu said

    Thưa Thầy, em đang dùng Viettex để làm khóa luận nhưng chưa biết cách chèn ảnh vào như thế nào ạ. Thầy có thể chỉ giúp em được không ạ? Mấy đoạn lệnh trên mạng em thử nhưng chưa được. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ!

    Trả lời
    Bạn xem mẫu luận án họ đưa vào như thế nào thì làm như vậy.
    Hoặc là vào các thư mục có @… có rất nhiều mẫu trong đó có mẫu đưa ảnh vào hoặc trang [vẽ hình] xem các bài ở đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: