VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX thêm công cụ mới

Posted by nhdien on 26/04/2010

Phiên bản tới VieTeX vẫn tiếp tục củng cố các công cụ, nhưng không làm phức tạp chương trình.

1.Mở trang web từ chương trình:

2. Phiên bản cũ đã có tìm kiếm trên Internet từ chương trình khi bôi đen chữ cần tìm. Nay được nâng cấp tìm và gõ thêm các từ đều được

3. Lưu lại các địa chỉ Website hay

4. Phiên bản này hoàn thiện chương trình quản lý BiBTeX như chương trình quản lý dữ liệu

5. Tìm kiếm và lọc các bài báo

6. Nhập mẫu, lấy tên tác giả, tên bài và cite{–} dễ dàng và chính xác vào tài liệu, cũng như kết hợp với tập TeX, quản lý chuyên nghiệp như chương trình JabRef:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: